PersonDataPolitik

Opdateret 20. nov. 2020


PersonDataPolitik for Gundsø Korforening, Sonuskoret og Gundsøkoret


Med persondataforordningen af 25. maj 2018 blev kravene til dokumentation for, hvordan organisationer og foreninger håndterer persondata forsvarligt, justeret og skærpet.


Gundsø Korforening – cvr nr. 29 08 67 61, Sonuskoret – cvr nr. 29 06 03 98 og Gundsøkoret – cvr nr. 33 34 96 29, herefter kaldet Foreningen, har på baggrund heraf udarbejdet følgende retningslinjer for behandling af persondata.


Foreningen registrerer følgende data om hvert medlem, dirigent og pianist:

Navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse og om medlemmet er pensionist, efterlønsmodtager, arbejdsledig eller arbejdstager.


Relevante data sendes fra korene til Gundsø Korforening og herfra til Roskilde Kommune via E-Boks for indhentning af kommunalt tilskud.


Data om ovennævnte personer er derudover alene til Foreningens eget brug og udleveres ikke til andre.


Data om det enkelte kors medlemmer, dirigent og pianist opbevares elektronisk i det enkelte kor og hos Gundsø Korforenings aftenskoleleder. Hos aftenskolelederen desuden på papir.


Efter udmeldelse eller fratræden fra et af korene slettes persondata fra det elektroniske kartotek og fra papirudgaven ved næste opdatering.


Dataansvarlig for Gundsø Korforening er foreningens bestyrelse - ved den til enhver tid siddende formand og aftenskoleleder.


Dataansvarlig for det enkelte kor er korets bestyrelse – ved den til enhver tid siddende formand.


Materiale, som er mere end 5 år gammelt, makuleres som fortroligt materiale.


Enhver af ovennævnte har ret til at få oplyst, hvilke data Foreningen ligger inde med om vedkommende. Hvis man mener, at disse data er ukorrekte, har man ret til at få dem rettet.


Hvis man mener, at ens persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen, kan man kontakte det enkelte kors formand eller Gundsø Korforenings formand.


Klager over behandling af persondata kan derudover ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.


Foreningens PersonDataPolitik bliver løbende opdateret og ændret i henhold til lovgivning og forordninger.


PersonDataPolitik for ovennævnte er gældende fra den 25. maj 2018.

GundsøkoretVelkommen


Gundsøkoret har bragt

mange gode stunder til

både medlemmer og

publikum i mere end 50 årKom og hør

Gundsøkoret


ved vores forårskoncert i maj

og julekoncert i december


se hvornår i

Arrangementer


Syng med os


Vi vil altid gerne have

nye medlemmer


læs mere i

Nye medlemmer

Lystbådevej 36, 4040 Jyllinge - 46730276